Autorské čtení 2023

Autorské čtení 2023

Fotogalerie

V úterý 30. 5. 2023 se již tradičně konalo Autorské čtení, kdy si zájemci připraví své práce v nejrůznějších literárních žánrech a představí je ostatním. Posluchači mají možnost zapsat se napříč školou do kterékoli dílny, kde je díla zaujmou. Tentokrát bylo otevřeno 10 dílen, ve kterých svá díla přečetlo více než  90 autorů ze všech ročníků 1. i 2. stupně. Poslechnout si je přišlo přes  200 posluchačů, kteří jim poskytli pozitivní zpětnou vazbu. Poděkování patří pí učitelce Daně Bazikové, která akci připravila již po patnácté.