Plavecký výcvik 3. tříd na Šumavě

Plavecký výcvik 3. tříd na Šumavě

Na přelomu května a června absolvovali třeťáci plavecký kurz ve škole v přírodě v Srní na Šumavě. Děti nejen zdokonalily plavecké styly, ale také zlepšily svoje vzájemné vztahy. Zjistily, že kamarády mohou najít i v jiné třídě. Někteří posílili také svoji samostatnost. 

Plaveckou výuku zpestřily paní učitelky různými soutěžemi a hrami v krásné šumavské přírodě. Děti ve skupinách prošly Šumavskou „poznávačku“, soutěžily v kresbě o nejkrásnějšího vlka, zdobily kamínky ubrouskovou technikou, navštívily vlčí stezku, zatančily si na diskotéce, zážitky si každý den zaznamenávaly do deníku.

Projekt spojil plavecký výcvik žáků s jinými aktivitami, směřujícími k posílení tolerance a soužití žáků ve skupině.

Zuzana Zemanová, vedoucí školy v přírodě