Barevné učení

Barevné učení

Krásné a slunečné počasí nám stále přeje, čehož využili i druháčci ze ZŠ Mohylová a vyrazili se učit ven.

Když přijde ve výuce čas na téma stromy, tak kde jinde je poznávat, než právě v přírodě. Nejprve si žáci s paní učitelkou probrali základní teoretické poznatky. Řekli si, jaké stromy znají, jaké jsou jejich plody a zda opadají či ne. Tuto prvouku pak děti šikovně spojily s výtvarnou výchovou. Spadané listí druháci nabarvili temperami a obtiskovali. V barevném chaosu jednotlivých výtvarných děl pak všichni společně hledali tvary, zvířata a věci. Druhácký podzim byl tímto hravým učením ještě barevnější.