Další hudební setkání

Další hudební setkání

Další hudební setkání z cyklu Živly hudbou spoutané se konalo v pátek 19. 5. 2023. Tentokrát děti z 1. stupně krotily oheň. Projely divokou jízdu z pravěku až do Španělska, při které došlo na zpěv, bubnování, tanec a hru na nástroje. Setkání přineslo mnoho radosti nejen dětem, ale i pedagogům a rodičům, kteří se v hojném počtu do hudebních hrátek zapojili.
Poděkování patří pí učitelce Matzenauerové, která opět celé setkání nejen připravila, ale se všemi třídami nacvičila písničky a hudební čísla.
 
Fotogalerie – fotografie a videa z akce