Slavnostní předání pera prvňáčkům

Slavnostní předání pera prvňáčkům

Spolupráce prvňáků s páťáky, která je na ZŠ Mohylová již zavedenou tradicí, pokračuje i v předposledním měsíci školního roku. Jedním z úkolů, kterého se žáci nejvyššího ročníku Mohylky vždy rádi zhostí, je slavnostní předání pera svým prvňáčkům. Než se však nejmladší žáci školy ze třídy 1. B stali opravdovými písaři, připravili si pro ně páťáci z „áčka“ Slavnost pera. Aby malým budoucím písařům mohlo tolik vytoužené pero patřit, museli podepsat Slib písaře. Na památku této slavnosti dostali malý pergamen se vzkazem od páťáků a k němu ještě iniciály svého jména, které si perem obtáhli a vybarvili. 

A teď už nejmladším Mohylákům nebrání nic v tom, aby po osmi měsících schovali obyčejné tužky do svých penálů a začali (nejen) Písanku krasopisně vyplňovat svým novým perem.