Daruj krabici od bot

Daruj krabici od bot

Klausovka se zúčastnila již 12. ročníku vánoční sbírky „Krabice od bot“.

Co to vlastně znamená?

Cílem je vybrat a následně rozdat 50 000 dárků, které pomohou chudým dětem prožít radost z vánoční nadílky.

Krabice tedy není prázdná, ale je v ní dárek pro dítě. Dárek jsme si předem vybrali a rezervovali na www.krabiceodbot.cz. Vložili ho do krabice, vánočně zabalili a napsali na něj, komu je určený.

Vybrali jsme celkem 31 krabic různých velikostí, které dopravíme do sběrného místa. Jsme rádi, že jsme mohli svými krabicemi přispět ke splnění některých vánočních přání.

Tímto bychom rádi poděkovali všem zúčastněným, kteří přispěli ke splnění přání.