DEN STROMŮ – pozvánka

DEN STROMŮ – pozvánka

Dovolujeme si Vás  pozvat na informační kampaň pro veřejnost ke Dni Stromů.

Pořadatelem je Odbor životního prostředí Městská části P13 ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy, DDM Praha Stodůlky a Městskou knihovnou pobočkou Stodůlky, Jitkou Strakovou, Českou společností pro ochranu netopýrů.

Akce se koná jménem místostarostky RNDr. Marcely Plesníkové.

Místem konání  je  prostranství u Stodůleckého rybníka v Centrálním parku dne 5.10.2023 (čtvrtek), od 9.30 do 13.00 hod.

Na začátku akce budeme společně sázet strom ve výsadbové loučce kousek od Sovy.

Na místě budou přistaveny informační stany, kde budou nabízeny  různé informační materiály a letáky k environmentálním tématům pro veřejnost, školy a školky.

Připravené jsou rovněž soutěže a hry pro děti a malá sladká odměna.

Těšíme se na Vás.

Za OŽP

Jana Gilíková, Dana Céová, Eva Beránková

DEN STROMŮ