Den učitelů 28. 3. 2021

Den učitelů 28. 3. 2021

Každý rok si v tento den připomínáme narození jednoho ze zakladatelů moderní světové pedagogiky Jana Ámose Komenského (28. 3. 1592).

V minulých letech se stalo příjemným zvykem sejít se při této příležitosti v obřadní síni naší radnice a předat vybraným pedagogickým pracovníkům ocenění za jejich náročnou a zodpovědnou práci.

Letos to tak být bohužel nemůže. Právě proto si dovolíme alespoň touto cestou co nejupřímněji poděkovat všem, kteří obětavě pracují s našimi dětmi ve školách, a to i v této ne zcela standardní době.

Ocenění si současně zaslouží i rodiče. Bez jejich trpělivosti a snahy pomoci by byla situace mnohem složitější.  

Všem přejeme zejména pevné zdraví.  

RNDr. Marcela Plesníková, místostarostka