Dny otevřených dveří a dílny pro rodiče

Dny otevřených dveří a dílny pro rodiče

Den otevřených dveří pro rodiče zájemců o přijetí do 1. ročníku ve školním roce 2023/24 se koná v úterý 24.1.2023 v 17:00 hodin v divadelním sále školy. Rodiče si budou moci prohlédnout školu a zeptat se na vše, co je zajímá.

Dílny pro rodiče budoucích prvňáčků, při kterých si rodiče na vlastní  kůži mohou vyzkoušet metody výuky v naší škole (RWCT – čtením a psaním ke kritickému myšlení, Matematika Hejného, Činnostní učení a další), se budou konat v úterý 31.1.2023 v 17:00 hodin.