Interaktivní výstava Kraje ČR

Interaktivní výstava Kraje ČR

Interaktivní výstavu Kraje ČR, které předcházela tvořivá práce ve všech třídách 4. ročníku, jsme si mohli prohlédnout v pátek 26. 1. 2024 od 8:30 do 10:00 hodin v jídelně školy.
Děti několik týdnů před konáním výstavy vyhledávaly, třídily a zapisovaly informace na plakáty, které pak prezentovaly před ostatními ve svých třídách. Poté následovala komunikace a spolupráce mezi dětmi všech tříd, které měly na starost stejný kraj. Snažily se společně ve skupinách vymyslet a vytvořit zajímavé činnosti, které by přiblížily jejich kraj a oslovily návštěvníky.
 
Na výstavu pozvaly své rodiče a také děti třetích a některých druhých tříd. Pro návštěvníky si připravily křížovky, osmisměrky, kvízy, hádanky, puzzle různých map i modely hradů, elektráren, zvířat a další rekvizity spojené s jednotlivými kraji. Některé skupiny vysvětlovaly vlastní hry, dávaly matematické úkoly a nechaly návštěvníky chytat ryby na udičku.
Žáci nezapomněli ani na ochutnávky jídel typických pro jednotlivé kraje. A tak se nabízely moravské frgály, hořické trubičky, karlovarské oplatky, koláčky, perníčky, ale také znojemské okurky, salám vysočina, syrečky a jiné dobroty. Dobrůtky zapili návštěvníci lahodným čajem nebo minerálkou.
 
Výstava se vydařila. Velmi jsme ocenili velkou účast rodičů i jejich pomoc s občerstvením a soustředěnou práci všech druháčků a třeťáků. Všichni čtvrťáci aktivně prezentovali svou práci, trpělivě předávali zjištěné informace a vysvětlovali úkoly. Všichni si zaslouží ocenění za milé chování k rodičům i k mladším dětem i za nadšení, s jakým přistupovali k přípravě.
Poděkování patří samozřejmě i všem pedagogickým pracovníkům 4. tříd za přípravu celé akce.
 
Šárka Brožová, vedoucí MS 4. ročník