Mohylka v reportáži ČT podporuje asistenty pedagoga

Mohylka v reportáži ČT podporuje asistenty pedagoga

 

V každé třídě ZŠ Mohylová spolupracuje s paní učitelkou asistent pedagoga. Tato spolupráce je přínosem pro všechny zúčastněné – díky ní mohou školu navštěvovat i děti s různými handicapy, poruchami učení, fyzickým postižením apod. Právě díky přítomnosti asistenta pedagoga, který se takovým dětem individuálně věnuje, nepociťují tito žáci mezi ostatními spolužáky žádný pocit méněcennosti, vlastního selhávání či studu za svou jinakost.

Jak se však ukázalo, nevidí Ministerstvo školství práci asistentů pedagoga v mnoha případech jako potřebnou a užitečnou. V návrhu novely vyhlášky o inkluzi se totiž lze dočíst, že nárok na asistenta pedagoga by měly pouze děti s poruchou autistického spektra, s lehkou či středně těžkou mentální poruchou, s poruchami chování nebo děti s více vadami. Bez asistentů by tak zůstali žáci s fyzickým postižením, chronickým onemocněním, závažnými vadami řeči nebo závažnými poruchami učení.

Vzhledem k tomu, že se tento návrh novely vyhlášky o inkluzi nijak výrazně nedostal do povědomí občanů, dostala maminka žákyně první třídy nápad, jak o něm informovat co nejvíce lidí. Pozvala proto do Mohylky reportéry České televize a požádala nás o spolupráci při rozhovorech do pořadu 168 hodin. Díky iniciativě této maminky natočil ve dnech 17. 9. a 18. 9. 2020 pan redaktor Martin Mikule reportáž o přínosech asistentů pedagoga, ve které jsme dostaly prostor se k této problematice krátce vyjádřit.

Reportáž byla odvysílána v neděli 20. 9. 2020 a v případě zájmu o její zhlédnutí přidávám odkaz, po jehož rozkliknutí je možné si ji pustit.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10117034229-168-hodin/220452801100920/