Návštěva v CAMP Emauzy

Návštěva v CAMP Emauzy

CAMP Emauzy – centrum architektury a městského plánování jsme navštívili 30.8.2023 s ukrajinskými dětmi v rámci školního letního programu Čeština hrou.

Jde o informační centrum a místo v Praze, jehož úkolem je zlepšit veřejnou diskuzi o rozvoji našeho města. Toto naše zastavení, v tak příjemném a inspirativním prostředí, mělo na ukrajinské děti blahodárný kulturní účinek. Bylo to zastavení uprostřed zajímavých knih, výstavy a fotografií o budoucnosti Prahy. Děti nahlédly také do interaktivní dílny a slíbili jsme si, že se do CAMPU u Emauzského kláštera ještě během roku vrátíme. 
Věra Lasovská