Prázdninový kurz Čeština hrou

Prázdninový kurz Čeština hrou

V posledním srpnovém týdnu proběhl na naší škole již tradičně další ročník prázdninových kempů „Čeština hrou“ pro děti s odlišným mateřským jazykem, a to v různých věkových kategoriích.

Cílem kurzů bylo především usnadnění adaptace při nástupu do školy, příprava na školní docházku, motivace vztahu k češtině a české kultuře, dále posilování a rozšiřování nezbytné slovní zásoby a správných gramatických jevů. To vše hravou a nenásilnou formou prostřednictvím didaktických a pohybových her, selekcí názorných materiálů a pomůcek.

Během týden děti pracovaly formou zážitkového učení, v přátelské atmosféře a všichni jsme si připravený program společně moc užili.

Těšíme se na další společné akce.