OVOV na ZŠ Janského

OVOV na ZŠ Janského

Dne 9.května se uskutečnil na základní škole Janského tradiční celoškolní sportovní den s náplní disciplín olympijského víceboje a odznaků všestrannosti olympijských vítězů. Počasí nám přálo a den jsme si všichni skvěle užili.