Ozoboti a vánoční tradice

Ozoboti a vánoční tradice

Ozoboti v ZŠ Mohylova opravdu nezahálí. Tentokrát je žáci čtvrtých tříd použili při výuce angličtiny pro svůj vánoční projekt.

Žáci napsali v angličtině text o tom, co se svými blízkými dělávají v adventním čase a o Vánocích – ať už se jednalo o klasické tradice, že kupují a smaží kapra a zdobí stromeček, nebo o tradice konkrétní rodiny, která si na Štědrý večer raději uvaří špagety a stromeček zdobí v lese mrkvemi a jablíčky pro zvířata.

K tradicím zmíněným jednotlivými žáky vytiskly paní učitelky velké obrázky, na kterých byla ona tradiční činnost nakreslena a napsána anglicky. Když měli žáci „své“ obrázky vytištěné, postavili dráhu pro ozobota. Poté si obrázky rozdali a když se četl text o tradicích konkrétního žáka, ostatní pokládali obrázky ve správném pořadí podél ozobotí trasy tak, aby ozobot „zažil“ totéž, co dané dítě.

Paní učitelka se však dětí ptala také na ty tradice, které ve svém textu žáci nepopsali. Na většinu takových otázek žák odpovídal, že je nedělá, čímž prokázal také schopnost vyjadřování v záporných větách.

Jelikož tato prezentace vánočních projektů dětí čtvrtých tříd probíhala při dni otevřených dveří, vyslechla si anglická vyprávění i řada návštěvníků školy, včetně dětí z mateřských škol. Tyto děti se do výuky rovněž ochotně zapojily a říkaly česky, co vidí na obrázcích s vánočními tradicemi. Žáci z Mohylky jim pak radili, jak se jejich věty řeknou anglicky a procvičovali si slovíčka a věty opět jinou formou.

Využití ozobotů je opravdu široké, o čemž jsme se opět přesvědčili i u tohoto projektu. Co je však nejdůležitější – děti práce s nimi velice baví a probíranou látku si díky nim pamatují mnohem snadněji. Ať už se jedná o angličtinu, český jazyk či spoustu dalších předmětů.