Podzimní společné tvoření

Podzimní společné tvoření

Podzimní příroda nabízí mnoho možností k tvořivým činnostem, a proto se prvňáčci ze ZŠ
Mohylová se svými kamarády a zároveň patrony z páté třídy rozhodli ke společné výpravě za
krásami tohoto ročního období. Navzdory dešti se jim podařilo nasbírat mnoho listů hrajících
všemi barvami, kaštanů, šípků a dalších přírodnin. Z nich potom tvořili ozdobný závěs a
museli přitom vázat, šít, navlékat i vrtat. Závěs nyní zdobí školní chodbu a bude nám dlouho
připomínat společně prožité hezké chvíle.