Rozloučení s předškoláky v MŠ Píšťalka

Rozloučení s předškoláky v MŠ Píšťalka

V úterý 20. 6. přišel vrcholný den celého školního roku. Naši nejstarší Píšťaláčci byli pasováni na školáky. Děti se na tento den vždy velmi těší, protože si užijí zábavu a svůj velký den spolu s rodiči, učitelkami a hlavně s překvapením. Pro tento rok to byla Bílá paní a předškolácká pohádka.

V pohádce se děti naučily písničku o tom, že není potřeba mít strach z neznáma, které se jich teď týká v podobě přechodu z MŠ do ZŠ. Nemusí se ničeho bát, protože vše potřebné už umí, vyzkoušely si tvary, strany, znalosti o přírodě, jednoduché počítání a opravdu zjistily, že jsou to moc šikovné děti, které už do školních lavic prostě patří.

Po pohádce, která se vzhledem k velkému teplu konala ve vnitřních prostorách mateřské školy, přivítala paní ředitelka všechny zaměstnance MŠ Píšťalka, děti i rodiče a mohlo začít pasování s bílou paní. Ta za hudebního doprovodu pana Leoše Botka uvedla všechny předškoláky do rytířského stavu školního. Byla to krásná a dojemná chvíle pro všechny.

A protože odpoledne bylo dlouhé a plné slunce, ujaly se maminky osvěžujícího pohoštění. Děti měly mnoho ovoce, zajímavé limonády a za odměnu i sladké dobroty.

Děkujeme všem rodičům, kteří se podíleli na této akci, zařídili si jarmark, jehož výtěžek půjde opět na knihy pro další předškoláky a na zajímavý program pro tento krásný den.

A protože nám školní rok pomalu končí, přejeme všem krásné léto plné zážitků a pohody a moc děkujeme za přízeň naší mateřské škole.

                                                                                                                                         Vaše MŠ Píšťalka