Školní časopis Chlupík

Školní časopis Chlupík

Školní časopis Chlupík existuje od školního roku 1995/96. Na jeho vydávání pracuje redakční rada Chlupíka, která se schází pravidelně jedenkrát týdně. Šéfredaktorkou je poslední tři roky paní psycholožka Petra Chvojková. V současné době vychází Chlupík v on-linové verzi. V tištěné verzi vychází jako Nejlepší z Chlupíka 1- 2krát ročně. Žáci ho najdou ve své třídě, v knihovně a v elektronické podobě na webu: Poslední tištěné číslo Chlupíka.