Zodpovědně s penězi na FZŠ O.Chlupa

Zodpovědně s penězi na FZŠ O.Chlupa

V rámci projektu Škola odpovědného spotřebitele, který realizuje společnost  AISIS,  prožili žáci 9. ročníku projektový den  Zodpovědně s penězi – Půjčky a úvěry. Žáci získali během dopoledne představu o základních právech v oblasti spotřebitelských úvěrů. Naučily se orientovat v jednoduché úvěrové smlouvě a spočítat si finanční náklady na úvěr.
Projekt je zaměřený na zvyšování finanční gramotnosti žáků a pedagogů základních a středních škol   www.zodpovednespenezi.cz . Cílem je, aby si žáci dokázali zhodnotit rizika spojená se zadlužením.