Trash heroes z Mohylky

Trash heroes z Mohylky

Letošní Den Země oslavili žáci třídy 2. B ze ZŠ Mohylová úklidem parčíku před školou. Jedná se sice o neveliký plácek, ale odpadků zde našli žáci opravdu požehnaně. Paní učitelka, paní asistentka i paní vychovatelka využily této příležitosti a názorně žákům ukázaly, jak správně odpad třídit.

Ten den si všichni společně povídali nejen o správném třídění odpadků, ale hodně také o tom, co vše může každý jednotlivec udělat, aby odpad vůbec nevznikal. To je totiž jediná ještě ekologičtější cesta, jak se k odpadkům postavit, než je právě jeho třídění.

Děti si z této akce odnesly mnoho nových a podnětných informací a alespoň na chvíli se každý žák mohl cítit jako „Trash hero“.