Umění přírody v přírodě

Umění přírody v přírodě

Dítě školou povinné dovede to, co my ne… Školní děti vidí dobrodružství, tajemství a umění v drobných předmětech a věcech, které míjí cestou do školy nebo na vycházce s družinou. Je krásné, když dostanou prostor, aby se s námi o svou fantazii rozdělily a předaly minipříběhy, které vidí jen jejich oči, dál.

Krásnou příležitost pro takovou prožitkovou výuku děti ze ZŠ Mohylová dostaly při akci Loučení se školním rokem, která se letos nesla v duchu LandArtu. Prostorem pro náš školní LandArt, čili umění v krajině, se stal travnatý pruh mezi vodní nádrží a uměle navršeným kopcem zvaným Makču Pikču v Centrálním parku Prahy 13. Na místě se postupně vystřídaly všechny třídy ze Mohylky a tvořily obrazce z nejrůznějších přírodnin: kamínků, větviček, klásků, šišek, okvětních lístků, skořápek, šnečích ulit… Některé třídy si užily ztvárnění společného výjevu, jiné se rozdělily do malých skupinek, které pracovaly na svých zahrádkách pro skřítky, ostrůvcích, oázách, srdíčkách atd. Starší děti si poradily s výzvou vytvořit 3D umění, když od větví stromů směrem k zemi natáhly provázky a rozvěsily na ně svazečky květin, listy a šišky, a tak se strom obklopený provázky brzy začal podobat stanu, ve kterém by se nezdráhala přenocovat nejedna pohádková postava.

Děti si z akce odnesly zážitky z vlastní tvorby, ale také zkušenosti s vnímáním a respektováním výtvorů ostatních žáků, protože součástí zadání našeho tvůrčího LandArtu bylo „tvoř tak, aby tvé dílo bylo krásné, tvoř tak, aby tvé dílo hezky pasovalo k tomu, co tvoří ostatní.“