Výlet na farmu za zvířátky

Výlet na farmu za zvířátky

Nejen teplé počasí, ale hlavně touha po vědění vylákala třídu 1. B ze ZŠ Mohylová na návštěvu Farmy Zadní Kopanina. Rodinná farma byla založena v roce 2007 zakoupením statku na Zadní Kopanině. Tato farma se nachází na hranicích CHKO Český kras a obhospodařuje cca 100 ha polí a luk, na kterých si rodina pěstuje vlastní krmné směsi pro zvířata, která chová.

Prvňáčci na farmě absolvovali komentovanou exkurzi o zemědělských zvířatech, která jsou zde chována. Dozvěděli se, jaký rozdíl je mezi jalovicí, krávou, býkem, volem, teletem, k čemu která zvířata slouží, jejich využití a podobně. Děti si mohly pohladit malé ochočené jehňátko, viděly prasátka, králíky, koně a ovce na pastvě a ochutnaly tamní čerstvé mléko.

Žáčci si zde zároveň mohli prohlédnout zemědělskou techniku, která je používána na farmě při hospodaření. Zajímavostí byla míchačka Tatra 111, která je jediným kusem svého druhu na světě. 

Prvňáci z Mohylky si z návštěvy farmy odnesli spoustu nových informací, které si budou díky prožitým zážitkům zajisté dlouho pamatovat.