Workshopy žáků k revitalizaci školní zahrady a koncepční studie

Workshopy žáků k revitalizaci školní zahrady a koncepční studie

Během podzimních měsíců se ve škole konaly další čtyři tvořivé workshopy, během kterých sami žáci navrhovali drobný mobiliář pro pozemek školní zahrady. Workshopy se mohly konat díky grantovému projektu financovanému Magistrátem HMP a tentokrát se jich účastnily třídy 3. C a 7. B.
Stejně jako na jaře se žáci spolu s lektorkami ze společnosti Město přátelské k dětem, z. s. během čtyř workshopů zabývali současným využitím školních pozemků, ale také formulovali vlastní potřeby, přání a navrhovali drobný mobiliář. Cílem práce bylo, aby se děti seznámily s postupem budoucí revitalizace a aktivně se zapojily s vlastními návrhy.
S finančním přispěním Rady rodičů proběhlo v červnu 2021, také ve spolupráci se společností Město přátelské k dětem, z. s., dotazníkové šetření mezi žáky a pedagogy celé školy. Učitelům byly závěry šetření představeny na setkání v prosinci, pro rodiče a děti prezentaci připravujeme.
Na základě odpovědí z dotazníků i dětmi navrženého mobiliáře vznikne koncepční studie k revitalizaci školní zahrady.

Fotogalerie – prohlédněte si fotografie z akce