Záchranáři s koloběžkou

Záchranáři s koloběžkou

Na dalším setkání kroužku Mladý záchranář pořádaného při ZŠ Mohylová se i tentokrát děti dozvěděly mnoho zajímavého. Nejdříve si předem pověděly, co vše by si od hlavy až k patě mohl jezdec na koloběžce při srážce s kolegou pochroumat. Jako rekvizity byly použity dvě koloběžky a děti si zkoušely ošetření dvou koloběžkářů, kteří se srazili.
 
V průběhu kroužku se naskytla také neobyčejná příležitost pochopit, jak se dá při poranění míchy ochrnout na kus těla, protože děti potkaly pejska, který poranění páteře skutečně prodělal a musel si zadní nožičky vozit na kolečkách.
 
Jelikož nedílnou součástí nácviku pomoci zraněným je také volání sanitky, podívaly se děti do mobilu své nejstarší kamarádky na velmi užitečnou mobilní aplikaci Záchranka. 
 
Na závěr všech zdravotních tréninků si mladí záchranáři ve dvojicích zkoušeli obvazování kolene a někteří se iniciativně pustili ještě do dalších typů obvazových technik, takže si po delší době mohli všichni prohlédnout i „ohlávku“ používanou při poranění hlavy.