Židovské muzeum a památky Prahy

Židovské muzeum a památky Prahy

S žáky sedmých tříd jsme se v únoru zúčastnili programu Židovského muzea v Praze. V první části si žáci vyzkoušeli ve skupinách jednotlivé tradice a svátky. Vybraná skupina dokonce třídě 7. A představila průběh židovské svatby. Následně jsme navštívili synagogy a židovský hřbitov. Děti se tak setkaly s odlišnými tradicemi a památkami.

Mgr. Kateřina Pulcová