Slavnostní otevření Jedlé zahrady

Slavnostní otevření Jedlé zahrady

V rámci oslav 30. výročí založení Chlupovky se ve čtvrtek 8. 6. 2023 konalo slavnostní otevření Jedlé zahrady.
Program zahájila paní ředitelka a hudební vystoupení pěveckého sboru paní učitelky Matzenauerové. Slavnostní vrbovou pásku pak u nové školní Jedlé zahrady přestřihly společně paní místostarostka Plesníková a zástupkyně firmy Lidl, která darovala na vybudování zahrady 100 000,- Kč. Přítomna byla také paní Kalmunzerová z programu Skutečně zdravá škola, v jehož rámci jsme grant získali.
 
Poté už dostali návštěvníci z řad rodičů, prarodičů, žáků i pedagogických pracovníků možnost si zahradu projít a zapojit se do nejrůznějších aktivit, které si pro ně připravili žáci 1. stupně, prohlédnout si fotografie z realizace zahrady a zeptat se malých zahradníků na vše, co je zajímalo.
 
Ve stánku LIDL se podávalo zdravé občerstvení a společnost KOKOZA připravila informační stánek o kompostování a vermikompostování, zájemci si u nich také mohli vyrobit tzv. seedbomb.
 
Kdo chtěl, mohl se v průběhu odpoledne také přesunout na školní hřiště, zasportovat si a případně finančně podpořit dvě handicapované dívky v rámci akce Run and Help, kterou připravili členové žákovského parlamentu s paní učitelkou Rajtrovou. Zároveň probíhala prodejní výstava obrázků žáků školy.
 
Poděkování patří všem pedagogickým pracovníkům za přípravu a organizaci obou akcí a napečení občerstvení a všem dětem, které se podílely na programu. Děkujeme zkrátka všem za skvělé odpoledne, kterým jsme oslavili 30. výročí založení Chlupovky a přejeme jí všechno nejlepší do dalších let!